Monday, Jan 16, 2:30 pmhome page  |  sitemap  |  kontakty
Reklamní agentura ARAMA - komplexní služby v oblasti reklamy


Zkušený a tvůrčí kolektiv, vychází ze zásady maximální spolupráce se zákazníkem v každé fázi zakázky a zajištění pružné reakce na jeho potřeby a požadavky, spolehlivosti, smyslu pro detail a precizního profesionálního zpracování.

více


Spolupráce na celonárodní kampani pro zavedení eura pro Slovenskou republiku

V roce 2008 jsme se participovali na realizaci celonárodní informační kampaně na zavedení eura pro Slovenskou republiku. Spolupráci písemně ocenil i splnomocněnec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura pri Ministerstvu financií Slovenské republiky, vážený pan Igor Barát.

více


Mezi naše nejvýznamnější klienty patří:

ACV-ČR, s.r.o. • Biogama, s.r.o. • Centrum na podporu počítačové grafiky, s.r.o. • Diskus, s.r.o. • Dehtochema Bitumat, a.s. • Economia, a.s. • ENcables, s.r.o.• EYE 2000, s.r.o. • Gillette Czech, s.r.o.• ITW Air Hammer s.r.o. • Lindab, s.r.o. • Marimoto, s.r.o. • Ministerstvo financi SR • MTH Praha a.s. • Nakladatelský dům NDOP s.r.o. • OceanPro, d.o.o. • Pojišťovna AIG • Pardubický kraj • Reynaers systems, s.r.o. • SIG, s.r.o. • STK Bohdalec, s.r.o. • STK Diskard, s.r.o.• UAMK, a.s. • Unilever ČR, spol. s.r.o.- divize ALGIDA • Yamamoto sport, a.s. • VARES Mnichovice, a.s. • VELUX Česká republika, s.r.o. VOSS, s.r.o. • ZAS Group, s.ro. a další


více

Staráme se o vás:

jádro agentury tvoří lidé s dlouholetými zkušenostmi z oboru marketing, média, užitná a reprodukční grafika. Nejsme a nebudeme velkou agenturou s rozsáhlým aparátem zaměstnanců, zbytečně cenově zatěžujícím každou zakázku. Dlohodobě však spolupracujeme s externími spolupracovníky, kteří se starají o odborné rutinní činnosti v době velkých kampaní.

Pavel Matoušek, výkonný ředitel, jednatel

Působí jako obchodní ředitel, koncepční a výtvarný garant pro klienty agentury a zúročuje tak svoje zkušenosti z významných vydavatelství (Reflex, Economia), kde dříve působil. Jako člen České federace fotografického umění (zástupce FIAP pro ČR) a Svazu českých fotografů působí také jako reklamní fotograf.


Radek Bakeš, výtvarný ředitel, kreativa

Radek se specializuje na tvorbu log, firemního designu a návrhy a koncepce reklamních kampaní. S agenturou Arama, s.r.o. spolupracuje dlouhodobě na vybraných zakázkách v oblasti grafického designu a návrhů reklamních kampaní. Je držitelem ocenění: “Perly českého designu”, Ocenění časopisu Strategie a Cena za firemní image/Rhodos.

Ing. Emil Machálek, CSc., PR ředitel

Jako lektor a odborný garant se podílí na řadě vzdělávacích projektů. Je odborníkem v otázkách publicity a propagace výsledků projektů realizovaných v rámci těchto programů, v rámci svých poradenských a konzultačních aktivit pomáhá příjemcům pomoci v plnění jejich smluvních povinností propagovat projekty.
Celý tým