home page  |  sitemap  |  kontakty


Největším oceněním je spokojený klient. Pokud je to možné, vždy se snažíme maximálně znát komunikovaný produkt. To umožňuje vytvářet promyšlenější a také levnější kampaně. O tom, že je toto správná cesta svědčí i skutečnost, že například Lindab s.r.o. využívá našich služeb již 11. rokem! Této skutečnosti si pochopitelně velice vážíme a děkujeme za důvěru.
Mezi naše nejvýznamnější klienty patří:

Průmyslový sektor

ACV-ČR, s.r.o. • Dehtochema Bitumat, a.s. • ENcables, s.r.o..• ITW Air Hammer s.r.o. • Lindab, s.r.o. • MTH Praha a.s • Reynaers systems, s.r.o. • VELUX Česká republika, s.r.o.

Sektor služeb, Obchod

Biogama, s.r.o. • Centrum na podporu počítačové grafiky, s.r.o. • Diskus, s.r.o. • EYE 2000, s.r.o. • Gillette Czech, s.r.o • Marimoto, s.r.o. • OceanPro, d.o.o. • SIG, s.r.o. • STK Bohdalec, s.r.o. • STK Diskard, s.r.o.• Yamamoto sport, a.s. • Unilever ČR, spol. s r.o. - divize ALGIDA • VARES Mnichovice, a.s. • VOSS, s.r.o. • ZAS Group, s.ro. a další

Vydavatelský sektor

Economia, a.s. • Nakladatelský dům NDOP s.r.o. •

Neziskový sektor

Ministerstvo financi SR • Domov V zahradách - Zdice • IREAS-Institut pro strukturální politiku o.p.s. • Krajská agrární komora Ústeckého kraje • Pardubický kraj

Spolupráce na celonárodní kampani pro zavedení eura pro Slovenskou republiku

V roce 2008 jsme participovali na realizaci celonárodní informační kampaně na zavedení eura pro Slovenskou republiku. Spolupráci písemně ocenil i splnomocněnec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura pri Ministerstvu financií Slovenské republiky, vážený pan Igor Barát.

Více

Výběr z referencí:

Lindab, s.r.o.

Lindab AB je mezinárodní koncern se sídlem ve Švédsku (Grevie), který se zabývá vývojem, výrobou a prodejem produktů z tenkostěnných ocelových plechů. Nabízí komplexní systémová řešení v obchodních oblatech Profil a Vzduchotechnika. Pro společnost dlouhodobě zajišťujeme kompletní korporátní komunikaci včetně plánování komunikační strategie, tiskové a další produkční služby.

Gillette Czech, s.r.o.

Jedna největších společností na světě vyrábějící rychloobrátkové zboží pro péči o pokožku. Pro společnost jsme zajišťovali marketingovou komunikaci nového produktu v tištěných mediích.

Nakladatelský dům NDOP, s.r.o.

Kompletní předtisková příprava Všeobecné encyklopedie V2, V4 a V8

Pardubický kraj

Kompletní komunikační strategie mezinárodního programu projektu EFARMER INTERREG IIIC, programu na rozvoj konkurenceschopnosti v oblastech venkova.

Více